اخبار و رویداد ها
لیست اخبار
اطلاعيه ي شماره 2 ترم تابستان 93
اطلاعيه ي شماره 2 ترم تابستان 93
1393/04/04 : 1- دانشجويان دانشکده شريعتي فقط براي اخذ واحد در ترم تابستان در زمان اعلام شده انتخاب واحد نمايند و نياز به معرفي نامه ندارند و موظف به پرداخت شهريه مي باشند....
معاون آموزشي دانشگاه فني و حرفه اي منصوب شد
معاون آموزشي دانشگاه فني و حرفه اي منصوب شد
1393/04/04 : طبق حکمي از سوي آقاي دکتر مسعود شفيعي سرپرست محترم دانشگاه فني و حرفه اي در تاريخ 2/4/93، معاون آموزشي دانشگاه فني و حرفه اي منصوب شد. متن اين حکم بدين شرح مي باشد:...
سامانه ي نظارت و ارزيابي دانشكده، آماده ي دريافت ديدگاه هاي شما مي باشد
سامانه ي نظارت و ارزيابي دانشكده، آماده ي دريافت ديدگاه هاي شما مي باشد
1393/04/04 : سامانه ي نظارت و ارزيابي دانشکده فني و حرفه اي دکتر شريعتي در سايت دانشکده (واقع در زير منوي حوزه رياست) آماده دريافت نقطه نظرات و ديدگاه هاي شما بزرگواران مي باشد....